۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۶۳۵,۰۴۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان ۰ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان