نمایش دادن همه 5 نتیجه

استیک بشقابی

۲۴۴,۲۰۰ تومان
قطر دهنه  : ۲۰ سانتی متر گودی :  ۳ سانتی متر

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۵۶۰,۰۰۰ تومان
طول  :  ۳۳ سانتی متر عرض :  ۳۰ ساتی متر گودی :  ۲٫۵ سانتی متر

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۸۲۰,۰۰۰ تومان
طول  :  ۵۰ سانتی متر عرض :  ۳۳ ساتی متر گودی :  ۲٫۵ سانتی متر

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۹۳۰,۰۰۰ تومان
طول  :  ۵۴ سانتی متر عرض :  ۴۰ ساتی متر گودی :  ۲٫۵ سانتی متر

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
طول  :  ۵۹ سانتی متر عرض :  ۴۰ ساتی متر گودی :  ۲٫۵ سانتی متر