حراج!
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

تخمه گردان

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان