۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۹۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

تخمه گردان

۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۴۴۱,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat