حراج!
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

تخمه گردان

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۳۸,۴۰۰ تومان
۲,۲۴۶,۴۰۰ تومان
حراج!
۳,۱۱۰,۴۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۶۳۵,۰۴۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان