نمایش 1–12 از 17 نتیجه

سماور استیل ۱۲۰ لیتری

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۱۲۰ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۱۲۰ لیتری تنوره دار

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۱۲۰ لیتری تنوره دار استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۶۰ لیتری

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۶۰ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۶۰ لیتری تنوره دار

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۶۰ لیتری تنوره دار استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۹۰ لیتری

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۹۰ لیتری - استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۹۰ لیتری تنوره دار

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۹۰ لیتری تنوره دار استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور گازی ۲۰ لیتری

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سماور گازی ۲۰ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای شیر آب خروجی و شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور گازی ۳۳ لیتری

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سماور گازی ۳۳ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور گازی ترموکوبل دار ۳۰ لیتری

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قطر   :  ۳۱ سانتی متر ارتفاع :  ۶۹ سانتی متر