نمایش دادن همه 5 نتیجه

صندوق حمل غذا فایبر گلاس بزرگ

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
صندوق حمل غذا مناسب برای رستوران ها و تهیه غذاها جهت ارسال سریع به مشتری مورد استفاده قرار میگیرد فروشگاه اینترنتی مبین تجهیز

صندوق حمل غذا فایبر گلاس بزرگ

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
صندوق حمل غذا مناسب برای رستوران ها و تهیه غذاها جهت ارسال سریع به مشتری مورد استفاده قرار میگیرد فروشگاه اینترنتی مبین تجهیز

صندوق حمل غذا فایبر گلاس بزرگ

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق حمل غذا مناسب برای رستوران ها و تهیه غذاها جهت ارسال سریع به مشتری مورد استفاده قرار میگیرد فروشگاه اینترنتی مبین تجهیز

صندوق حمل غذا فایبر گلاس کوچک

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق حمل غذا مناسب برای رستوران ها و تهیه غذاها جهت ارسال سریع به مشتری مورد استفاده قرار میگیرد فروشگاه اینترنتی مبین تجهیز

صندوق حمل غذا فایبر گلاس کوچک

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
صندوق حمل غذا مناسب برای رستوران ها و تهیه غذاها جهت ارسال سریع به مشتری مورد استفاده قرار میگیرد فروشگاه اینترنتی مبین تجهیز