حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۱۳۲,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۹۳,۵۰۰ تومان
حراج!

فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۷۰,۵۰۰ تومان ۱۵۶,۶۰۰ تومان
حراج!
۱۷۰,۵۰۰ تومان ۱۵۶,۶۰۰ تومان
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک بشقابی

۱۳۷,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۲۶۴,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۴۲۹,۰۰۰ تومان ۳۸۸,۸۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۴۷۳,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۵۳۹,۰۰۰ تومان ۵۰۷,۶۰۰ تومان
۳۵۲,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی ساده

۶۰,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۱۵۹,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۱۷۰,۵۰۰ تومان