حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۶۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۸۳,۰۰۰ تومان ۵۳۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
۶۳۸,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک بشقابی

۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۵۹۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۶۵۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۴۲,۳۵۰ تومان ۰ تومان
۰ تومان