حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک بشقابی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۲۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۴۳۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat