۱۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

تخته کار چوبی

۳۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی تخت

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی کوچک

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

سیخ نون

۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۹۳۵,۰۰۰ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

وردنه استیل بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

وردنه استیل کوچک

۱۷۳,۰۳۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان