۱۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

تخته کار چوبی

۳۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی تخت

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی کوچک

۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۴۵,۰۰۰ تومان ۴۳۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

سیخ نون

۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۹۳۵,۰۰۰ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

وردنه استیل بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

وردنه استیل کوچک

۱۷۳,۰۳۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان