تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز بزرگ

۸۲,۵۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۷۷,۰۰۰ تومان ۷۰,۲۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

تخته کار چوبی

۱۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی تخت

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۴۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی کوچک

۲۷۵,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۹۶,۰۰۰ تومان ۳۷۴,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

سیخ نون

۴۸,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۹۳۵,۰۰۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۹۱,۰۰۰ تومان ۸۵۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

وردنه استیل بزرگ

۱۵۹,۵۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

وردنه استیل کوچک

۱۵۷,۳۰۰ تومان ۱۴۳,۶۴۰ تومان
WhatsApp chat