حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

تخته کار چوبی

۱۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۴۴۱,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی تخت

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

سیخ نون

۴۸,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

وردنه استیل بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

وردنه استیل کوچک

۱۴۳,۰۰۰ تومان ۱۳۳,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat