حراج!
۱۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

تخته کار چوبی

۴۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۶۳۵,۰۴۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی تخت

۱۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

ساج چدنی کوچک

۴۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۴۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

سیخ نون

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۱,۱۷۲,۴۹۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۹۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و چاقو

وردنه استیل بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و چاقو

وردنه استیل کوچک

۰ تومان