حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک بشقابی

۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی ساده

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دیزی پلاستیکی

۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دیزی فلزی

۲۲,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۷۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
۲۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر بوتانی

۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat