تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۳۵,۶۰۰ تومان
حراج!
۵۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۹۷۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

پارو چوب راش اعلاء

۲۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۱۲۰,۰۰۰ تومان