تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۶۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۳۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۸۵,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۲۵۰ تومان
۱۷۳,۲۵۰ تومان
۱۹۴,۲۵۰ تومان
حراج!
۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان ۱,۲۰۷,۵۰۰ تومان
حراج!
۱,۵۲۲,۵۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۹۸,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۲۷,۵۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب راش اعلاء

۹۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۴۵,۰۰۰ تومان