تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب راش اعلاء

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۸۵,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat