تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۶۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۸۳,۰۰۰ تومان ۵۳۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶۳۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۹۷۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۱۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان