تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۱۳۲,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۹۳,۵۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۰۰۰ تومان
۱۴۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۶۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۸۳,۰۰۰ تومان ۵۳۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶۳۸,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و چاقو

پارو چوب راش اعلاء

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۷,۲۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۱۰۴,۵۰۰ تومان ۹۱,۸۰۰ تومان