تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۶۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۴۸,۰۰۰ تومان
۶۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۲۰,۰۰۰ تومان ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۲۵۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان ۱,۲۰۷,۵۰۰ تومان
حراج!
۱,۵۲۲,۵۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۹۸,۰۰۰ تومان
۴۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۲۷,۵۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

پاتیل مرغی

۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب راش اعلاء

۹۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۴۵,۰۰۰ تومان