نمایش دادن همه 7 نتیجه

ملاقه استیل ۱۰۵ سی سی

۲۳۵,۰۰۰ تومان
طول :  ۳۶ سانتی متر قطر   :  ۷ سانتی متر گودی :  ۳٫۵ سانتی متر

ملاقه استیل ۱۵۰ سی سی

۳۳۰,۰۰۰ تومان
طول :  ۳۷ سانتی متر قطر   :  ۸٫۵ سانتی متر گودی :  ۳٫۵ سانتی متر

ملاقه استیل ۱۸۰ سی سی

۳۴۵,۰۰۰ تومان
طول :  ۳۷ سانتی متر قطر   :  ۹ سانتی متر گودی :  ۳٫۵ سانتی متر

ملاقه استیل ۳۶۰ سی سی

۳۷۵,۰۰۰ تومان
طول :  ۴۷  سانتی متر قطر   :  ۱۱٫۵ سانتی متر گودی :  ۴  سانتی متر

ملاقه استیل ۹۰ سی سی

۲۱۵,۰۰۰ تومان
طول :  ۲۷ سانتی متر قطر   :  ۷ سانتی متر گودی :  ۳ سانتی متر

ملاقه تک پُرسی

۷۵,۰۰۰ تومان
طول : ۳۲ سانتی متر عرض گودی : ۱۰ سانتی متر عمق گودی : ۷ سانتی متر

ملاقه دو پُرسی

۸۵,۰۰۰ تومان
طول : ۵۱ سانتی متر عرض گودی : ۱۲ سانتی متر عمق گودی : ۸ سانتی متر