نمایش 1–12 از 21 نتیجه

چاقو برگ زنی دسته پلاستیکی

۴۴۰,۰۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۵۲ سانتی متر عرض تیغه  :   ۵ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو بره ای دسته پلاستیکی

۹۲,۴۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۲۲ سانتی متر عرض تیغه  :   ۳ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو بره ای دسته چوبی

۹۵,۰۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۲۳ سانتی متر عرض تیغه  :   ۳ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو بیخصی IVO

۰ تومان
طول چاقو   :  ۱۷ سانتی متر عرض تیغه  :   ۳ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۱٫۵ سانتی متر

چاقو بیخصی دسته پلاستیکی ایرانی

۱۶۵,۰۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۲۶ سانتی متر عرض تیغه  :   ۳ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو راسته ای دسته پلاستیکی IVO سایز ۱

۰ تومان
طول چاقو   :  ۳۰ سانتی متر عرض تیغه  :   ۳٫۵ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۱٫۵ سانتی متر

چاقو راسته ای دسته پلاستیکی IVO سایز ۲

۰ تومان
طول چاقو   :  ۳۳ سانتی متر عرض تیغه  :   ۴ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۱٫۵ سانتی متر

چاقو راسته ای دسته پلاستیکی سایز ۱

۱۵۹,۵۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۲۷ سانتی متر عرض تیغه  :   ۴٫۵ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو راسته ای دسته پلاستیکی سایز ۲

۱۶۵,۰۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۲۸ سانتی متر عرض تیغه  :   ۴٫۵ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو راسته ای دسته پلاستیکی سایز ۳

۱۷۸,۲۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۲۸ سانتی متر عرض تیغه  :   ۴٫۵ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

چاقو راسته ای دسته پلاستیکی سایز ۴

۱۹۱,۴۰۰ تومان
طول چاقو   :  ۳۳ سانتی متر عرض تیغه  :   ۴٫۵ سانتی متر ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر