برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

طول  :  ۵۵ سانتی متر
عرض :  ۳۰ ساتی متر

2992


گزارش تخلف
WhatsApp chat