تیغ ۴۲ سالوادور

۱۴۱,۷۵۰ تومان

طول : ۱۳ سانتی متر