جا سیخی بنفش

۱۱۰,۰۰۰ تومان

طول : ۶۶ سانتی متر

شعاع : ۶٫۵ سانتی متر

 

4780

گزارش تخلف