ملاقه استیل ۱۵۰ سی سی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

طول :  ۳۷ سانتی متر

قطر   :  ۸٫۵ سانتی متر

گودی :  ۳٫۵ سانتی متر

2666

گزارش تخلف