وردنه استیل کوچک

۲۰۷,۶۳۶ تومان ۱۹۲,۰۰۰ تومان

طول :  ۴۷ سانتی متر

قطر  :  ۴٫۵ سانتی متر

2638

گزارش تخلف