چاقو راسته ای دسته چوبی سایز ۲

۱۵۳,۴۵۰ تومان

طول چاقو   :  ۲۸ سانتی متر

عرض تیغه  :   ۴ سانتی متر

ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

2512

گزارش تخلف