مبین تجهیز
مبین تجهیز

مبین تجهیز

 • هنوز امتیازی یافت نشده است.
 • فروشگاه بسته شده است
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  حراج!
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  پارو چوب سفید

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد

  تجهیزات آماده سازی

  پارو چوب راش اعلاء

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد

  ابزار و چاقو

  گوشت کوب حلیم

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  فست فود و کافی شاپ

  مخلوط کن ویتامیکس

  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان

  تجهیزات سرو غذا

  سینی ساندویجی

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان۲۵۵,۰۰۰ تومان

  تجهیزات سرو غذا

  ظرف سلف گرد

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۹۷۶,۸۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۱,۰۸۲,۴۰۰ تومان
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  ابزار و چاقو

  صافی توری اعلاء

  ۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  همزن استیل سایز ۱

  ۱۲۵,۴۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان

  تجهیزات پخت

  قابلمه پرسی

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  تجهیزات پخت

  پاتیل مرغی

  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  جا سیخی بنفش

  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  جا سیخی سفید

  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  جا سیخی طوسی

  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  جا سیخی قهوه ای

  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  سایر محصولات

  توری ماهی سایز بزرگ

  ۰ تومان
  حراج!
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ساج چدنی تخت

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  فست فود و کافی شاپ

  فلاکس استیل(ترموس) ۳۰ لیتری

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  فست فود و کافی شاپ

  فلاکس استیل(ترموس) ۲۰ لیتری

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  بالشتک نون سایز کوچک

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

  سایر محصولات

  ناودانی چدنی گرد

  ۲۱,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومان

  سایر محصولات

  برگر بوتانی

  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۳۳ × ۵۰

  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۴۰ × ۵۴

  ۹۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۴۰ × ۵۹

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۳۰ × ۳۳

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر طرح خارجی رو

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر طرح خارجی زیر

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۴۳

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۵۰

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۵۵

  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۶۰

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۴۰

  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۳۲

  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۲۴ × ۳۲

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

  ابزار و چاقو

  سیخ نون

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک بشقابی

  ۲۴۴,۲۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد

  سایر محصولات

  توری ماهی سایز کوچک

  ۱۲۵,۴۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد

  ابزار و چاقو

  در باز کن پیچی

  ۱۴۵,۲۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  ابزار و چاقو

  وردنه استیل بزرگ

  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  ابزار و چاقو

  وردنه استیل کوچک

  ۰ تومان
  حراج!
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۲,۴۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۰۴,۶۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۹۱,۴۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  ابزار و چاقو

  چاقو بیخصی IVO

  ۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  حراج!
  ۲۱۷,۸۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۰۴,۶۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۹۱,۴۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۷۸,۲۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۵۳,۴۵۰ تومان
  حراج!
  ۲۲۷,۷۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۵۸,۴۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۰۷,۹۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  وافل ساز

  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۹,۱۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۱۷,۸۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۵۸,۴۰۰ تومان
  حراج!

  سماور و فلاکس

  کتری ۱۲ لیتری

  ۲۱۷,۸۰۰ تومان
  حراج!

  سماور و فلاکس

  کتری ۸ لیتری

  ۱۸۴,۱۴۰ تومان
  حراج!

  سماور و فلاکس

  کتری ۳ لیتری

  ۱۱۳,۸۵۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  حلقه قصابی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قلاب یخچالی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قلاب دو شاخ قصابی

  ۵۷,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  وردنه چوبی بزرگ

  ۱۳۳,۶۵۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  وردنه چوبی کوچک

  ۵۶,۴۳۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  قاشق چوبی کوچک

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  قاشق چوبی بزرگ

  ۹۷,۰۰۰ تومان

  سایر محصولات

  میله زیر کبابی

  ۱۲,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  قاشق چوبی

  ۸۲,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  حراج!
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  تیغ ۴۲ سالوادور

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  تیغ ۳۲ سالوادور

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۷۰,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  در انبار موجود نمی باشد
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  آب گوجه گیری

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  تاوه ووک ایرانی بزرگ

  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  تاوه ووک ایرانی کوچک

  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ظروف آلومینیوم

  قابلمه کته یک نفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قابلمه ۸ من چکشی

  ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قابلمه ۱۰ من چکشی

  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  آبکش آلمینیوم بزرگ

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  آبکش آلمینیوم کوچک

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  فست فود و کافی شاپ

  تخته زیر پیتزا

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  انبر دیزی فلزی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  انبر دیزی پلاستیکی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  دیزی آلمینومی

  ۳۹,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  اسکوپ بستنی ساده

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات آماده سازی

  دیزی سنگی یک نفره

  ۷۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ظرف املت بزرگ

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ظرف املت کوچک

  ۴۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان

  تجهیزات آماده سازی

  تخته کار چوبی

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  توری تا شو

  ۸۵,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان

  فست فود و کافی شاپ

  سینی فست فود سایز کوچک

  ۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  کف گیر چوبی

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  حلب باز کن

  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  ملاقه دو پُرسی

  ۸۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ابزار و چاقو

  ملاقه تک پُرسی

  ۷۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  فست فود و کافی شاپ

  آبمیوه گیری کوچک هلال

  ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  ظروف پیتزا

  ظرف پیتزا تفلون

  ۲۲,۰۰۰ تومان۵۲,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات سرو غذا

  شف اندیش گرد

  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات پخت

  فر دیزی ۴۰ تایی

  ۳,۴۴۵,۲۰۰ تومان
  حراج!
  ۴,۱۵۸,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات پخت

  فر دیزی ۳۲ تایی

  ۳,۰۸۸,۸۰۰ تومان
  حراج!
  ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات پخت

  فر دیزی ۸۰ تایی

  ۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۶,۱۳۸,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات پخت

  فر دیزی ۶۴ تایی

  ۵,۱۴۸,۰۰۰ تومان
  حراج!

  تجهیزات پخت

  فر چایی رومیزی

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵,۵۴۴,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  تجهیزات آماده سازی

  وان استیل

  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  تجهیزات آماده سازی

  سینک استیل دو لگن

  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان