مبین تجهیز
مبین تجهیز

مبین تجهیز

 • هنوز امتیازی یافت نشده است.
 • فروشگاه بسته شده است
  حراج!
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  سایر محصولات

  توری ماهی سایز بزرگ

  ۰ تومان
  حراج!
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ساج چدنی تخت

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

  سایر محصولات

  ناودانی چدنی گرد

  ۲۱,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۳۳ × ۵۰

  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۴۰ × ۵۴

  ۹۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۴۰ × ۵۹

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک سایز ۳۰ × ۳۳

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر طرح خارجی رو

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر طرح خارجی زیر

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۴۳

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۵۰

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۵۵

  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۶۰

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۴۰

  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۳۰ × ۳۲

  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  برگر سایز ۲۴ × ۳۲

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  استیک بشقابی

  ۲۴۴,۲۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد

  سایر محصولات

  توری ماهی سایز کوچک

  ۱۲۵,۴۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  حلقه قصابی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قلاب یخچالی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قلاب دو شاخ قصابی

  ۵۷,۰۰۰ تومان

  سایر محصولات

  میله زیر کبابی

  ۱۲,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد
  ۰ تومان
  حراج!
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  تیغ ۴۲ سالوادور

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  تیغ ۳۲ سالوادور

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۷۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ظروف آلومینیوم

  قابلمه کته یک نفره

  ۵۲,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قابلمه ۸ من چکشی

  ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قابلمه ۱۰ من چکشی

  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ظرف املت بزرگ

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ظرف املت کوچک

  ۴۳,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  ظروف آلومینیوم

  قابلمه کته پز

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  قابلمه ۱۲ من چکشی

  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  در انبار موجود نمی باشد

  سایر محصولات

  سرتاس استیل

  ۶۵,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان

  سایر محصولات

  فیش گیر استیل

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  دستگاه ها

  پشمک زن

  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  در انبار موجود نمی باشد
  ۲۷,۵۸۸ تومان
  حراج!
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  آجر فر پیتزا

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۱۴,۹۵۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  کره گیر ۴۰ لیتری

  ۱,۱۷۲,۴۹۰ تومان
  حراج!
  ۶۵۸,۳۵۰ تومان
  حراج!

  سایر محصولات

  ساج چدنی کوچک

  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!
  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  حراج!

  دستگاه ها

  تخمه گردان

  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  دستگاه ها

  پاپ کرن رومیزی

  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان