حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۲۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی ساده

۸۸,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۳۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۳۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۳۵,۸۵۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

انبر پیتزا

۲۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۷,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

انبر دیزی پلاستیکی

۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

انبر دیزی فلزی

۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۴۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

پارو چوب راش اعلاء

۱۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۱۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پوست کن دستی استیل

۱۶۵,۰۰۰ تومان