حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۶۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۴۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آسیاب آیدیش

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی جیوه ای

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی ساده

۲۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۹۲,۴۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۱۰۲,۹۰۰ تومان
۶۰,۹۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر پیتزا

۷۸,۷۵۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دسته لاکی بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دسته لاکی کوچک

۱۸,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دیزی پلاستیکی

۱۶,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دیزی فلزی

۱۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز بزرگ

۶۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۵۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب راش اعلاء

۹۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۴۵,۰۰۰ تومان