حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

آبغوره گیری فتح

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۶۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۴۸,۰۰۰ تومان

فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۸۸۷,۵۰۰ تومان ۲,۸۲۴,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۳,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آسیاب آیدیش

۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۳۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۸۵,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۲۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۷,۵۰۰ تومان
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان