حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم بزرگ

۲۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

آبکش آلمینیوم کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!

فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۱۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان