۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۱۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک بشقابی

۱۳۷,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۲۶۴,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۴۲۹,۰۰۰ تومان ۳۸۸,۸۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۴۷۳,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۵۳۹,۰۰۰ تومان ۵۰۷,۶۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۲۴,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۱۳۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۱۷۰,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۱۸۱,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۲۱۴,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۲۴۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۲۶۹,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۱۳۷,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان