حراج!
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۱۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک بشقابی

۲۴۴,۲۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۵۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۸۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۹۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۳۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۴۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۴۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۴۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۲۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۲۴۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان