۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۱۳,۲۰۰ تومان ۰ تومان
حراج!
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک بشقابی

۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۲۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۴۳۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۶۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۴۲۸,۳۴۰ تومان ۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۲۲۸,۰۰۰ تومان ۲۰۴,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۲۸,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۳۳۶,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۳۷۲,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۳۷۸,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان