حراج!
۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

آبغوره گیری فتح

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۸۶۰,۰۰۰ تومان ۸۳۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک بشقابی

۷۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۱۹۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۴۸,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۶۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۸۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۹۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۷۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۷۵,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان