حراج!
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

آبغوره گیری فتح

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۴,۰۰۰ تومان
۹۸۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک بشقابی

۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۲۵۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۲۷۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۹۵,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat