۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۱۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک بشقابی

۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۵۹۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۶۵۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۳۵۶,۹۵۰ تومان ۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان