۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

آجر فر پیتزا

۱۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک بشقابی

۲۲۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۴۳۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۳۳ × ۵۰

۶۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۴

۷۷۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

استیک سایز ۴۰ × ۵۹

۹۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۲۴ × ۳۲

۲۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۳۲

۲۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۴۳

۳۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۵۵

۴۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر سایز ۳۰ × ۶۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی رو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر طرح خارجی زیر

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دستگاه ها

پاپ کرن رومیزی

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان