حراج!
۵۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی ساده

۸۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۳۵,۸۵۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

انبر پیتزا

۲۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۶۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۷,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

انبر دیزی پلاستیکی

۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

انبر دیزی فلزی

۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۱۳۲,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پوست کن دستی استیل

۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پوست کن دستی استیل

۱۷۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

پوست کن دستی کمانی

۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

توری تا شو

۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

جا سیخی بنفش

۱۲۱,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

جا سیخی سفید

۱۲۱,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

جا سیخی طوسی

۱۲۱,۰۰۰ تومان
حراج!

ابزار و چاقو

جا سیخی قهوه ای

۱۲۱,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۹۵,۰۰۰ تومان