ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی جیوه ای

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

اسکوپ بستنی ساده

۳۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر پیتزا

۹۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دسته لاکی بزرگ

۲۹,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دسته لاکی کوچک

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دیزی پلاستیکی

۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

انبر دیزی فلزی

۲۲,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و چاقو

پارو چوب راش اعلاء

۹۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پارو چوب سفید

۴۵,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پوست کن دستی استیل

۵۲,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پوست کن دستی استیل

۴۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

پوست کن دستی کمانی

۴۲,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

توری تا شو

۲۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

جا سیخی بنفش

۳۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

جا سیخی سفید

۳۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

جا سیخی طوسی

۳۸,۰۰۰ تومان

ابزار و چاقو

جا سیخی قهوه ای

۳۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۹,۲۵۰ تومان
WhatsApp chat