حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۲۰,۸۵۶,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۱۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۹,۰۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۱۴,۱۶۹,۶۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وافل ساز

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان