حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

وافل ساز

۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۸,۰۰۰ تومان