حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

آسیاب آیدیش

۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۳,۴۱۲,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۴,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۶۰۰,۶۰۰ تومان ۵۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن پیتزا onechef دهنه ۳۰

۴,۷۳۵,۵۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن پیتزا onechef دهنه ۴۰

۵,۰۱۸,۴۷۵ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۱,۵۰۱,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۲,۰۴۷,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۶۲,۰۰۰ تومان
۲,۸۳۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

فر چیپس دستی

۴۷۲,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

همبر گر زن کوچک

۹۹,۷۵۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

همبرگر زن بزرگ

۱۴۱,۷۵۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

همبرگر زن دستی

۱۴۱,۷۵۰ تومان