حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن پیتزا onechef دهنه ۳۰

۴,۷۳۵,۵۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن پیتزا onechef دهنه ۴۰

۵,۰۱۸,۴۷۵ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

وافل ساز

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat