حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وافل ساز

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان