حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

وافل ساز

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat