حراج!

تجهیزات آماده سازی

آب گوجه گیری

۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

حلیم صاف کن

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سبزی خرد کن بشقابی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

وافل ساز

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat