حراج!

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۲۴۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۴۷۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

رودیگی حصیری

۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان