حراج!

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۴۷۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

رودیگی حصیری

۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان