حراج!

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۳۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۳۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۴۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

رودیگی حصیری

۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان