تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۱۵۹,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۱۷۰,۵۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۳۹۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

رودیگی حصیری

۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان