تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی تک دسته

۹۲,۴۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

اسکوپ سیب زمینی دو دسته

۱۰۲,۹۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

بالشتک نون سایز کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

برگر بوتانی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

رودیگی حصیری

۱۶۲,۷۵۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان