تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان