تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان