تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان