تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان