تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat