تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۱,۵۲۲,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۱,۵۲۲,۵۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۱,۵۶۰,۰۹۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۱,۷۳۴,۶۰۰ تومان ۱,۶۶۴,۲۵۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۵۷۱,۷۲۵ تومان ۵۰۸,۲۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۵۳۳,۶۱۰ تومان ۴۶۲,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان