تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat