تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۹,۵۰۴,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۹,۵۰۴,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل بزرگ

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

سطل سیخ استیل کوچک چرخدار

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

سینک استیل دو لگن

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

وان استیل

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان