نمایش یک نتیجه

تاپینگ ۱۵۰ (کانتر سرد)

طول : ۱۵۰ سانتی متر عرض : ۸۰ سانتی متر ارتفاع : ۷۵ سانتی متر ظرفیت قرار دادن ۸ عدد بن ماری ۱/۳ با عمق ۱۵ را دارد .