۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۹۳۵,۰۰۰ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۹۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان