۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۹۳۵,۰۰۰ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۹۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان