۴,۳۵۷,۵۰۰ تومان
۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۵۰۴,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۳,۸۳۲,۵۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۴۴۱,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۳۱۷,۶۲۵ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۴۳۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۵۷۷,۵۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۸۹۲,۵۰۰ تومان
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۹۹۷,۵۰۰ تومان
۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان