۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۵۲۹,۲۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۹۳۵,۰۰۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۹۱,۰۰۰ تومان ۸۵۸,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان