حراج!
۱۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۶۳۵,۰۴۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۱,۱۷۲,۴۹۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۳,۰۸۸,۸۰۰ تومان
حراج!
۴,۱۵۸,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۳,۴۴۵,۲۰۰ تومان
حراج!
۴,۴۵۵,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۵,۱۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۱۳۸,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان