۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۴۴۱,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat