۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۴۴۱,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۳۱۷,۶۲۵ تومان

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۵۳۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat