۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد بزرگ

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد کوچک

۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پخت

تنور گرد متوسط

۴۴۱,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی بزرگ

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

تنور گلی کوچک

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی تمام استیل

۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

بدون دستهUncategorized

فر تنور گازی نیمه استیل

۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر چایی رومیزی

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۳۲ تایی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۴۰ تایی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۶۴ تایی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات پخت

فر دیزی ۸۰ تایی

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat