حراج!
۵۸۸,۰۰۰ تومان ۵۶۱,۷۵۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات پخت

کباب پز ضیافت

۲۶۷,۷۵۰ تومان

تجهیزات پخت

کباب پز یک متری

۸۱۹,۰۰۰ تومان