فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

فست فود و کافی شاپ

تخته زیر پیتزا

۱۱۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۶۰ لیتری

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۹۰ لیتری

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۲۰ لیتری

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۳۳ لیتری

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان