حراج!

فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

فست فود و کافی شاپ

تخته زیر پیتزا

۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۵,۰۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۴,۵۰۰ تومان
حراج!
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۶۰ لیتری

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۹۰ لیتری

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۲۰ لیتری

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۳۳ لیتری

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان