حراج!

فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فست فود و کافی شاپ

تخته زیر پیتزا

۹۳,۵۰۰ تومان
حراج!
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۶۰ لیتری

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۹۰ لیتری

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۲۰ لیتری

۹۰۲,۰۰۰ تومان ۸۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۳۳ لیتری

۹۸۰,۰۰۰ تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان