فست فود و کافی شاپ

آبمیوه گیری کوچک هلال

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

فست فود و کافی شاپ

تخته زیر پیتزا

۱۱۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۹,۰۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۶۰ لیتری

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور استیل ۹۰ لیتری

۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۲۰ لیتری

۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان
حراج!

سماور و فلاکس

سماور گازی ۳۳ لیتری

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان