نمایش 1–12 از 19 نتیجه

سماور استیل ۱۲۰ لیتری

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۱۲۰ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۱۲۰ لیتری تنوره دار

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۱۲۰ لیتری تنوره دار استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۶۰ لیتری

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۶۰ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۶۰ لیتری تنوره دار

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۶۰ لیتری تنوره دار استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۹۰ لیتری

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۹۰ لیتری - استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور استیل ۹۰ لیتری تنوره دار

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سماور استیل ۹۰ لیتری تنوره دار استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور گازی ۲۰ لیتری

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
سماور گازی ۲۰ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای شیر آب خروجی و شیر گاز استاندارد شمعک دار

سماور گازی ۳۳ لیتری

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
سماور گازی ۳۳ لیتری استیل ضد زنگ با یک سال ضمانت  قابل تبدیل گاز شهر و گاز کپسول دارای دو شیر آب خروجی  شیر گاز استاندارد شمعک دار

کتری ۱۰ لیتری شیر دار

۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کتری ۱۰ لیتری شیر دار ضخیم ، قطر ۱۸ سانیت متر