۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن سیب زمینی

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

پوست کن گردو

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

دستگاه ها

تخمه گردان

۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۳ طبقه

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

ترولی آبچکان ۴ طبقه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه ثابت

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

چرخ گوشت ۳۲ تنه متحرک

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خلال کن پایه دار

۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر پهن کن رومیزی

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۱۵کیلویی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۴۰ کیلویی

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

تجهیزات آماده سازی

خمیر گیر ۸ کیلویی

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۳۵,۰۰۰ تومان
WhatsApp chat