وافل ساز

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

طول  :  ۴۵ سانتی متر

عرض :  ۳۵ سانتی متر

ارتفاع :  ۲۸ سانتی متر

2409

گزارش تخلف