پنجره ۳۲ ایرانی نمره ۱۲

۸۹,۲۵۰ تومان

قطر : ۱۱ سانتی متر