پنجره ۴۲ سالوادور نمره ۴٫۵

۳۵۱,۷۵۰ تومان

قطر : ۱۴ سانتی متر