آبکش آلمینیوم بزرگ

۶۸,۰۰۰ تومان

قطر آبکش    :  ۶۴ سانتی متر

عمق آبکش   :  ۱۵ سانتی متر