آبکش آلمینیوم بزرگ

۲۲۵,۰۰۰ تومان

قطر آبکش    :  ۶۴ سانتی متر

عمق آبکش   :  ۱۵ سانتی متر

1988

گزارش تخلف