آب گوجه گیری

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

موتور ۳ اسب

دور موتور ۱۴۰۰ دور در دقیقه

طول دستگاه : ۶۲ سانتی متر

عرض دستگاه  : ۳۲ سانتی متر

ارتفاع دستگاه : ۱۲۰ سانتی متر