استیک سایز ۳۰ × ۳۳

۴۳۲,۰۰۰ تومان

طول  :  ۳۳ سانتی متر

عرض :  ۳۰ ساتی متر

گودی :  ۲٫۵ سانتی متر

3016


گزارش تخلف