انبر دیزی فلزی

۴۵,۰۰۰ تومان

طول انبر  :   ۳۱ سانتی متر

قطر انبر   :   ۱۱ سانتی متر

 

1964


گزارش تخلف