انبر دیزی فلزی

۵۵,۰۰۰ تومان

طول انبر  :   ۳۱ سانتی متر

قطر انبر   :   ۱۱ سانتی متر

 

1964

گزارش تخلف