انبر دیزی فلزی

۱۸,۰۰۰ تومان

طول انبر  :   ۳۱ سانتی متر

قطر انبر   :   ۱۱ سانتی متر