توری بن ماری طرح دین

۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

طول   :  ۳۰ سانتی متر

عرض  :  ۱۵ سانتی متر

ارتفاع  :  ۱۴ سانتی متر

4877

گزارش تخلف