توری کبابی سایز کوچک

۱۳۲,۰۰۰ تومان ۱۱۴,۰۰۰ تومان

طول   :  ۴۸ سانتی متر

عرض  :  ۲۹ سانتی متر

3454

گزارش تخلف