دسته کفگیر و آبگردون خراطی شده

۱۵,۰۰۰ تومان

طول : ۸۶ سانتی متر

ضخامت : ۳  سانتی متر