دسته کفگیر و آبگردون

۱۲,۰۰۰ تومان

طول : ۱۰۳ سانتی متر

ضخامت : ۳  سانتی متر