ناودانی چدنی خط دار (شش ضلعی)

۶,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

باید توجه داشت که سایز ناودانی ها اسمی است و اندازه واقعی آنها تقریبا ۱ الی ۱٫۵ سانت کوچک تر است

صاف