ناودانی چدنی گرد

۵,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان

باید توجه داشت که سایز ناودانی ها اسمی است و اندازه واقعی آنها تقریبا ۱ الی ۱٫۵ سانت کوچک تر است

صاف