ناودانی چدنی گرد

۲۱,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومان

باید توجه داشت که سایز ناودانی ها اسمی است و اندازه واقعی آنها تقریبا ۱ الی ۱٫۵ سانت کوچک تر است

3192
صاف

گزارش تخلف