پارو چوب سفید

۱۳۲,۰۰۰ تومان

طول : ۱۲۸ سانتی متر

عرض سر پارو : ۱۵ سانتی متر

طول سر پارو : ۱۵ سانتی متر

ضخامت دسته : ۳ سانتی متر

4983

گزارش تخلف