چاقو بیخصی دسته پلاستیکی ایرانی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

طول چاقو   :  ۲۶ سانتی متر

عرض تیغه  :   ۳ سانتی متر

ضخامت دسته  :  ۲ سانتی متر

2570

گزارش تخلف