ترازو آشپزخانه ۱۰ کیلویی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

طول   :  ۲۳ سانتی متر

عرض :  ۱۶ سانتی متر

ارتفاع :  ۴ سانتی متر

4884

گزارش تخلف